SM

SM-omslag  >> Bulletin


Tid
: Fredag den 27 mars kl. 16.00 samt lördag den 28 mars kl. 8.00
Plats: Eriksbergshallen, Maskingatan 11, Göteborg.

Anmälan: Anmälan för både tävlande & coacher ska göras på Sportdata. Klicka på fliken ANMÄLAN. Anmälan ska göras via den tävlandes förening.
Deadline: Anmälan ska vara registrerad senast söndag den 15 mars kl. 24.00. Efteranmälan är ej möjlig.
Invägning: Invägning & registrering sker I hallen, på fredag kl. 14-21 samt på lördag kl. 8-12.

Regler: WKFs samt SKFs regler med viss undantag gäller.
Avgift: 300 kr per individuell kategori/person & 800 per lag.
Betalning: I samband med anmälan betalar man avgiften på plusgiro: 48 80 58-9 Göteborg Karate Akademi

Coacher: En coach per 5 tävlande, dock max 5 coacher per klubb. Coacher ska annmälas på Sportdata.
Bankett: På lördag kommer en bankett att ordnas. Se gärna fliken Bankett.
Hotell: Quality Hotell 11. För information om bokning klicka på fliken Hotell & resor.

Kategorier
Kadetter, 14-15 år
Kata individuell: dam, herr
Kumite individuell dam: –47 kg, –54 kg samt +54 kg
Kumite individuell herr: –52 kg, –57 kg, –63 kg, –70 kg samt +70 kg
Lagkumite: dam/herr

Juniorer, 16-17 år
Kata individuell: dam, herr
Lagkata 14-17 år: dam, herr
Kumite individuell dam: –48 kg, –53 kg, 59 kg samt +59 kg
Kumite individuell herr: –55 kg, –61 kg, –68 kg, –76 kg samt +76 kg
Lagkumite: dam, herr

U21, 18-20 år
Kata individuellt: dam, herr
Kumite individuell dam: –53 kg, –60 kg, +60 kg
Kumite individuell herr: –68 kg, –78 kg, +78 kg

Seniorer
Kata individuell 16+ år: dam, herr
Lagkata 16+ år: dam/herr
Kumite individuell 18+ år dam: –50 kg, –55 kg, –61 kg, –68 kg samt +68 kg
Kumite individuell 18+ år herr: –60 kg, –67 kg, –75 kg, –84 kg samt +84 kg
Lagkumite 18+ år: dam, herr

Tävlande med funktionshinder
Synskadade kata: dam, herr
Rullstol kata: dam, herr
Intellektuell funktionsnedsättning kata: dam, herr

VIKTIG INFORMATION

Anmälan
• Högst 2 lag per klubb och klass tillåts att delta i karate-SM.
• Anmälan ska göras via den tävlandes förening för SM.
• Tävlande skall vara svensk medborgare eller utländsk person stadigvarande bosatt i landet, sedan minst 12 månader samt tillhörande en SKF ansluten klubb.
• Tävlande i kata och kumite skall inneha giltig tävlingslicens från SKF.
• Tävlande ska vara medlem i förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet.

Seeding
• Seedning kommer att ske för föregående års placering 1-3.
• En tävlande kommer bara seedas i samma viktklass som föregående år.
• Föregående års 1:a och 2:a tävlar i olika pooler samt att föregående års 3:a/or tävlar inom den pool, i motsatt gren, där 1:a respektive 2:a tävlar.
• En vinnare i JSM kommer inte seedas i Senior SM.

Avgift
• Avgiften ska betalas i samband med anmälan av deltagarens förening till PG 48 80 58-9.
• Avgift återbetalas ej vid uteblivande.
• Avgiften är 300 kr per individuell kategori & deltagare & 800 kr per lag & lagkategori.

Tidsschema
Tidsschemat kommer att publiceras från den 18 mars. Schema I pdf format ska skrivas ut/laddas ner av deltagarna själva medan online schemat kan följas live I smarta mobiler.

Lottningslistor
Lottningslistor kommer att vara tillgänglig från den 18 mars både för SM & distrikts-SM. Alla deltagare ska skriva ut lottningslistorna på egen hand.

Bra att veta
• Tävlande i kata för juniorer kan även delta i kata för seniorer.
• Tävlande i alla U21 klasser kan även delta i seniorklasser.
• Alla lag i karate-SM består av 3 tävlande.
• Efter att lottningen är avslutad kommer ingen insättning av nya tävlande att ske.
• Vid prisutdelning skall den tävlande ta emot priset i karate-gi. Klubbens träningsoverallsjacka är tillåten att ha på sig, dock får ej skor eller civil klädsel förekomma.
• Coach skall under hela tävlingen bära tränings/klubboverall.

Tävlingsregler
Tävlande och ledare är skyldiga att känna till och följa SKFs tävlingsbestämmelser & WKF:s tävlingsregler.
WKF:s reglemente gäller med följande undantag:
• Inget krav på bunkai i lagkata
• Face-mask är ej tillåten
• Body-protection är valfritt

Registrering/invägning
• Tävlande vägs in i karate-gi. I tveksamma fall tillåts deltagare att väga in iförd kortbyxa.
• Med matchvikt menas tävlande utan kläder.
• Tävlande som vid invägningens avslutande ej uppfyller viktkrav får inte deltaga.
• Invägning sker i hallen på fredag kl. 14-21 samt på lördag kl. 7-12.

Viktiga länkar

>> Svenska tävlingsbestämmelser
>> WKFs tävlingsregler
>> Coach regler
>> Ansökan om tävlingslicens
>> Blankett för officiella protester
>> Göteborgs stad