>> Regler för distrikts-SM

Kategorier i distrikts-SM

Kadetter & juniorer
Lag Herrar kumite: 5-manna lag: kadett & junior (ordning Junior-Kadett-Junior-Kadett-Junior)
Lag Damer kumite: 3-manna lag: kadett och junior (ordning Junior-Kadett-Junior)
Lagkata herrar 14-17 år (Bunkai är krav i medaljmatcher)
Lagkata damer 14-17 år. (Bunkai är krav i medaljmatcher)

Seniorer
Lag herrar kumite 18+ år: 5-manna lag
Lag damer kumite 18+ år: 3-manna lag
Lagkata herrar +16 år (Bunkai är krav i medaljmatcher)
Lagkata damer +16 år (Bunkai är krav i medaljmatcher)

Avgift & betalning

  • Avgiften ska betalas i samband med anmälan av deltagarens distrikt till PG 48 80 58-9
  • Avgift återbetalas ej vid uteblivande
  • Avgiften är 800 kr per lag & lagkategori

Tidsschema
Tidsschemat kommer att publiceras från den 18 mars. Schema I pdf format ska skrivas ut/laddas ner av deltagarna själva medan online schemat kan följas live I smarta mobiler.

Lottningslistor
Lottningslistor kommer att vara tillgänglig från den 18 mars både för SM & distrikts-SM. Alla deltagare ska skriva ut lottningslistorna på egen hand.

Kort utdrag ur regler för distrikts-SM

  • Lag till Distrikts-SM anmäls utan undantag via sitt distrikt och utses av distriktscoach
  • Varje distrikt kan anmäla ett lag per kategori
  • Tävlande ska vara medlemmar i föreningar hemmahörande i distriktet
  • För att en kategori ska genomföras krävs två eller fler anmälda lag